Uniform Selectiesysteem Regio Brabant

UNIFORM SELECTIESYSTEEM IN KRINGEN KNHS REGIO NOORD-BRABANT

Verplicht

   1. Het kringbestuur wijst min. 3 en max. 6 selectie wedstrijden aan.
   2. Het resultaat van min. 1 wedstrijd vervalt.
   3. Max. 4 wedstrijden tellen Het kringbestuur bepaalt hoeveel selectiewedstrijden meetellen voor het bepalen van de kringkampioen en de afvaardiging.
   4. Springen: Voor de klasse B wordt altijd een rijstijlparcours met barrage volgens artikel 280.5.b verreden; voor de klasse L, M, Z en ZZ een klassiek parcours op tijd met barrage conform artikel 238.2.b.).
    Flexibel springen: wanneer een combinatie besluit om tijdens een selectiewedstrijd flexibel te springen tellen alleen nog de selectiepunten behaald in de hoogste klasse. Deze combinatie kan op volgende selectiewedstrijden geen selectiepunten meer halen in de laagste klasse. Als deze combinatie ook in de lagere klasse blijft starten wordt deze combinatie eerst uit de uitslag verwijderd, vóór er aan de andere deelnemers selectiepunten worden toegekend. Van geen enkele combinatie worden de selectiepunten van voorgaande wedstrijden met terugwerkende kracht aangepast.
   5. Uniforme ex aequo regeling dressuur conform artikel 137 lid 8a van het disciplinereglement dressuur. Is hiervan het resultaat gelijk dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury (C) is toegekend (van toepassing bij rubrieken die door 2 (of meer) juryleden beoordeeld worden). Is dit resultaat ook gelijk (of wordt de rubriek beoordeeld door 1 jurylid) dan wordt gekeken naar het resultaat van het laatste onderdeel op het protocol. Is het resultaat hiervan ook gelijk dan steeds een onderdeel omhoog totdat er een verschil ontstaat. Mocht er dan nog een ex aequo uitslag bestaan dan wordt geloot.
   6. Alle deelnemers uit een kring, die deelnemen aan een selectiewedstrijd en dus op de uitslaglijsten voorkomen tot de datum waarop de kring de aantallen door dient te geven aan het wedstrijdsecretariaat van de regio, t.b.v. de verdeling van de startplaatsen op het regiokampioenschap, tellen mee voor de verdeling van de startplaatsen. Combinaties die tijdens selectiewedstrijden promoveren of flexibel starten (springen) tellen alleen mee in de hoogste klasse.
   7. Het kringbestuur houdt voor ieder een inzichtelijke administratie van resultaten bij via de kringwebsite met een update binnen 10 dagen na elke selectiewedstrijd. Hiertoe wordt/is een Excel document ontwikkeld dat via het wedstrijdsecretariaat van de regio te verkrijgen is. Dit document kan ook gebruikt worden om combinaties op te geven voor regiokampioenschappen.
   8. Het kringbestuur wijst selectiewedstrijden aan op basis van objectieve criteria: zoals accommodatie, organisatie, spreiding data van wedstrijden c.q. disciplines
   9. Handicapregeling selectiewedstrijden dressuur pony’s Tijdens de regionale en nationale kampioenschappen worden een aantal categorieën en klassen vanaf de L2 dressuur in handicap verreden. Ook tijdens kringselectiewedstrijden dient deze handicapregeling toegepast te worden.
    • Cat. A klasse B
    • Cat. B klasse B
    • Cat. C klasse B
    • Cat. D klasse B
    • Cat. E klasse B
    • Cat. A klasse L1
    • Cat. B klasse L1
    • Cat. C klasse L1
    • Cat. D klasse L1
    • Cat. E klasse L1
    • Cat. A/B klasse L2
    • Cat. C klasse L2
    • Cat. D/E klasse L2
    • Cat. B klasse M1/M2
    • Cat. C klasse M1/M2
    • Cat. D/E klasse M1
    • Cat. D/E klasse M2
    • Cat. C klasse Z1/Z2
    • Cat. D/E klasse Z1
    • Cat. D/E klasse Z2

    De indeling voor springen:

    • Cat. A klasse B
    • Cat. B klasse B
    • Cat. C klasse B
    • Cat. D klasse B
    • Cat. E klasse B
    • Cat. A/B klasse L
    • Cat. C. klasse L
    • Cat. D/E klasse L
    • Cat. C klasse M
    • Cat. D/E klasse M
    • Cat. C klasse Z
    • Cat. D/E klasse Z
    • Cat. D/E klasse ZZ
     Voor de dagprijzen kunnen nog andere rubrieken in handicap verreden worden
   10. Uniform puntensysteem zowel voor springen als dressuur:
    Alle deelnemers uit de kring op de uitslagenlijst krijgen het aantal plaatsingspunten dat overeenkomt met hun plaatsing in de rubriek (niet met die in het evt. prijzenstelsel):
    1e plaats 1 punt
    2e plaats 2 punten enz.
    Bij voortijdige beëindiging van de proef (b.v. uitsluiting of vrijwillig verlaten) krijgen combinaties 90 punten.
    Een ruiter die niet gestart is krijgt 99 punten.
    Als er voor een bepaalde klasse tijdens een springwedstrijd meerdere rubrieken uitgeschreven worden voor selectie telt het behaalde resultaat tijdens de 1e rubriek waaraan deelgenomen wordt. Bij een gelijk aantal selectiepunten is de laatst verreden selectiewedstrijd doorslaggevend voor de bepaling van het kringkampioenschap / de afvaardiging. Als er geen reservecombinaties meer beschikbaar zijn voor afvaardiging die het vereiste aantal selectiewedstrijden hebben gereden, is het toegestaan combinaties af te vaardigen die een wedstrijd minder hebben gereden.
   11. Afdelingsdressuur op Outdoor selectiewedstrijden
    De te behalen selectiepunten per wedstrijd:
    1e plaats 1 punt
    2e plaats 2 punten, enz
    Bij gelijk aantal selectiepunten is de laatst verreden selectiewedstrijd doorslaggevend.
   12. Juryleden dienen te wisselen tijdens de verschillende selectiewedstrijden.
    2 weken voor de wedstrijd dienen de namen van de juryleden (per mail) doorgegeven te worden aan 1 contactpersoon binnen de kring. Hij/zij ziet erop toe dat het betreffende jurylid 1x per seizoen een bepaalde klasse en categorie beoordeelt. Bij springen ziet deze persoon erop toe dat het jurylid voor de stijlbeoordeling klasse B niet dezelfde is.
   13. Deelname aan selectierubrieken in de eigen kring is altijd mogelijk mits opgegeven voor sluitingsdatum.
   14. Voor alle selectiewedstrijden geldt dat de sluitingsdatum 2 weken voor de wedstrijd is.

Het is niet toegestaan:

 • Een minimale score in dressuur te eisen voor afvaardiging naar regiokampioenschappen
 • Tussentijds te promoveren met behoud van (een gedeelte van de) selectiepunten.
 • In geval van onvoorziene omstandigheden beslist de kring in samenspraak met de regio.