Selectiereglement

Selectiesysteem KNHS Kring Hart van Brabant

Vanuit de KNHS Regio Noord-Brabant is een uniform selectiesysteem voorgesteld. Hieronder vindt u de regels welke door KNHS Kring Hart van Brabant wordt gehanteerd. Op plaatsen waar het systeem onvolledig of ontoereikend is beslist het Kringbestuur.

Artikel 1: Algemeen

 1. Het Kringbestuur wijst 5 selectiewedstrijden aan op basis van objectieve criteria zoals accommodatie, organisatie, spreiding data van wedstrijden c.q. disciplines.
 2. De resultaten van de beste 3 gereden selectiewedstrijden tellen mee voor het Kringkampioenschap en de Afvaardiging.
 3. Alle deelnemers uit een kring, die deelnemen aan een selectiewedstrijd en dus op de uitslaglijsten voorkomen tot de datum waarop de kring de aantallen door dient te geven aan het wedstrijdsecretariaat van de regio, t.b.v. de verdeling van de startplaatsen op het regiokampioenschap, tellen mee voor de verdeling van de startplaatsen. Combinaties die tijdens selectiewedstrijden promoveren of flexibel starten tellen alleen mee in de hoogste klasse.
 4. Het kringbestuur houdt voor ieder een inzichtelijke administratie van resultaten bij via de kringwebsite (www.kringhvb.nl) met een update binnen 10 dagen na elke selectiewedstrijd.
 5. Alle deelnemers uit de kring op de uitslagenlijst krijgen het aantal plaatsingspunten dat overeenkomt met hun plaatsing in de rubriek (dus niet met die in het eventuele prijzenstelsel):
  • 1e plaats: 1 punt
  • 2e plaats: 2 punten

  Bij voortijdige beëindiging van de proef krijgen combinaties 90 punten. Een ruiter die niet gestart is krijgt 99 punten.

 6. Als er voor een bepaalde klasse tijdens een wedstrijd meerdere rubrieken in dezelfde klasse uitgeschreven worden voor selectie telt het behaalde resultaat tijdens de eerste rubriek in die klasse waaraan deelgenomen wordt
 7. Bij een gelijk aantal selectiepunten is de laatst georganiseerde selectiewedstrijd doorslaggevend voor de bepaling van het Kringkampioenschap / de Afvaardiging. Als er geen reservecombinaties meer beschikbaar zijn voor afvaardiging die het vereiste aantal selectiewedstrijden hebben gereden, is het toegestaan combinaties af te vaardigen die een wedstrijd minder hebben gereden.
 8. Juryleden dienen te wisselen tijdens de verschillende selectiewedstrijden. 2 weken voor de wedstrijd dienen de namen van de juryleden (per mail) doorgegeven te worden aan KNHS Kring Hart van Brabant. Voor dressuur- en springwedstrijden dienen de namen gemaild te worden aan de disciplineadviseur: yvonneherijgers@hotmail.com. De disciplineadviseur ziet erop toe dat het betreffende jurylid 1x per seizoen een bepaalde klasse en categorie beoordeelt. Bij springen ziet deze persoon erop toe dat het jurylid voor de stijlbeoordeling klasse B niet dezelfde is.
 9. Deelname aan selectierubrieken in de eigen Kring is altijd mogelijk mits opgegeven voor sluitingsdatum. Voor alle Selectiewedstrijden geldt dat de sluitingsdatum 2 weken voor de aanvang van de wedstrijd is.

Artikel 2: Springen

 1. Voor de klasse B een rijstijlparcours met barrage volgens artikel 280.5.b. Voor de klasse L, M, Z en ZZ een klassiek parcours op tijd met barrage conform artikel 238.2.b.).
 2. Wanneer een combinatie besluit om tijdens een selectiewedstrijd flexibel te springen vervallen de behaalde selectiepunten in de laagste klasse en tellen alleen nog de selectiepunten behaald in de hoogste klasse. Deze combinatie kan op volgende selectiewedstrijden geen selectiepunten meer halen in de laagste klasse.
 3. Als deze combinatie ook in de lagere klasse blijft starten wordt deze combinatie eerst uit de uitslag verwijderd, vóór er aan de andere deelnemers selectiepunten worden toegekend. Van geen enkele combinatie worden de selectiepunten van voorgaande wedstrijden met terugwerkende kracht aangepast.
 4. Tijdens Selectiewedstrijden wordt voor de pony’s dezelfde handicap regeling toegepast welke ook tijdens de Regionale en Nationale Kampioenschappen wordt toegepast;
  • Cat. A klasse B
  • Cat. B klasse B
  • Cat. C klasse B
  • Cat. D klasse B
  • Cat. E klasse B
  • Cat. A/B klasse L
  • Cat. C. klasse L
  • Cat. D/E klasse L
  • Cat. C klasse M
  • Cat. D/E klasse M
  • Cat. C klasse Z
  • Cat. D/E klasse Z
  • Cat. D/E klasse ZZ

  Voor de dagprijzen kunnen nog andere rubrieken in handicap verreden worden

Artikel 3: Dressuur

 1. Uniforme ex aequo regeling dressuur conform artikel 137 lid 8a van het disciplinereglement dressuur. Is hiervan het resultaat gelijk dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de jury (C) is toegekend (van toepassing bij rubrieken die door 2 (of meer) juryleden beoordeeld worden). Is dit resultaat ook gelijk (of wordt de rubriek beoordeeld door 1 jurylid) dan wordt gekeken naar het resultaat van het laatste onderdeel op het protocol. Is het resultaat hiervan ook gelijk dan steeds een onderdeel omhoog totdat er een verschil ontstaat. Mocht er dan nog een ex aequo uitslag bestaan dan wordt geloot.
  Dit dient door de wedstrijdorganiserende vereniging in het vraagprogramma te worden aangegeven.
 2. Tijdens Selectiewedstrijden wordt voor de pony’s dezelfde handicap regeling toegepast welke ook tijdens de Regionale en Nationale Kampioenschappen wordt toegepast;
  • Cat. A klasse B
  • Cat. B klasse B
  • Cat. C klasse B
  • Cat. D klasse B
  • Cat. E klasse B
  • Cat. A klasse L1
  • Cat. B klasse L1
  • Cat. C klasse L1
  • Cat. D klasse L1
  • Cat. E klasse L1
  • Cat. A/B klasse L2
  • Cat. C klasse L2
  • Cat. D/E klasse L2
  • Cat. A/B klasse M1/M2
  • Cat. C klasse M1/M2
  • Cat. D/E klasse M1
  • Cat. D/E klasse M2
  • Cat. C klasse Z1/Z2
  • Cat. D/E klasse Z1
  • Cat. D/E klasse Z2

  Voor de dagprijzen kunnen nog andere rubrieken in handicap verreden worden

Artikel 4: Afdelingsdressuur

 1. De te behalen selectiepunten per wedstrijd: 1e plaats 1 punt, 2e plaats 2 punten, enzovoort. Bij gelijk aantal selectiepunten is de laatst georganiseerde Selectiewedstrijd doorslaggevend.